Ledningspodden

Vad är universitetsledningens åsikter i aktuella frågor och vad tycker rektor är extra viktigt för LiU just nu?

Episodes Date

Möt Årets alumner; Andreas Norlén och Sara Magnusson, och hör hur viktiga alumnerna är för LiU:s kvalitetssäkring. Vad kommer piloten att bygga upp ett virtuellt universitet genom ECIU Universi...
October 21, 2019
I detta avsnitt av Ledningspodden diskuterar vi om de kommande strategidialogerna, arbetet med LiU:s värdegrund samt varför Helen Dannetun valde att inte kandidera till ytterligare en period som rek...
September 19, 2019
I det första avsnittet av Ledningspodden pratar vi om effektiviseringsuppdraget, utmaningar för nytillträdde vicerektor och om Studenthuset. Medverkande: Rektor Helen Dannetun, universitetsdirektö...
August 21, 2019