Ledningspodden

Vad är universitetsledningens åsikter i aktuella frågor och vad tycker rektor är extra viktigt för LiU just nu?

Episodes Date

Den forskningspolitiska propositionen kommer att presenteras senare under året och just nu vässar landets lärosäten och andra berörda instanser pennorna för att skicka in remissvar. Vilka är de stora ...
February 5, 2020
2019 har varit ett bra år för Linköpings universitet men samtidigt finns det oroande trender i omvärlden, inte minst vad gäller synen på akademins roll och trovärdighet. För nästa år, 2020, är det där...
December 16, 2019
Hur påverkas LiU:s kontakter med universitetet i Guangzhu av den senaste tidens tuffare tonläge mellan Sverige och Kina? Vad blev reaktionerna på den årliga Chefsdagen när LiU:s alla chefer fick möjli...
November 25, 2019
Möt Årets alumner; Andreas Norlén och Sara Magnusson, och hör hur viktiga alumnerna är för LiU:s kvalitetssäkring. Vad kommer piloten att bygga upp ett virtuellt universitet genom ECIU University att ...
October 21, 2019
I detta avsnitt av Ledningspodden diskuterar vi om de kommande strategidialogerna, arbetet med LiU:s värdegrund samt varför Helen Dannetun valde att inte kandidera till ytterligare en period som rekto...
September 19, 2019
I det första avsnittet av Ledningspodden pratar vi om effektiviseringsuppdraget, utmaningar för nytillträdde vicerektor och om Studenthuset. Medverkande: Rektor Helen Dannetun, universitetsdirektör Ke...
August 21, 2019